Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Dokončující zpracování

_

Co to je dokončující resp. knihařské zpracování?

Soubor dílčích technologických operací v polygrafické výrobě, jejichž cílem je zpracování polotovaru, například potištěného materiálu, do konečné podoby polygrafického produktu (časopis, kniha, leták, krabice, kalendář,…)

Dílčí operace dokončujícího zpracování – přehled

Řezání / Skládání / Šití / Lepení / Výsek, bigování / Zušlechťování (speciální operace) laminace, ražba fólií

Základní pojmy

Knižní blok – vnitřní část knihy, sestávající se ze zkompletovaných složek nebo listů spojených šitím či lepením / Knihařský arch – arch papíru označený signaturou s přesně vyřazenými stranami produktu tvořící jednu složku / Složka – arch papíru složený jedním nebo více lomy na předepsaný hrubý formát / Hrubý formát – formát (archu, složky, produktu …) před ořezem / Čistý formát – formát (archu, složky, produktu, …) po ořezu / Přefalc – přesah jedné poloviny knihařské složky (nebo též KA, signatury) přes druhou; přefalc přední a zadní / Přebal – zpravidla papírový obal tuhých vazeb; není s vazbou pevně spojen / Bigování – zmáčknutí zpracovávaných materiálů v úzké lince za účelem usnadnění jejich ohýbání a skládání u vyšších gramáží (od 170 g/m2)/ Perforace – proseknutí materiálu v přerušované linii tak, aby se obě části od sebe samovolně neuvolnily, ale snadno se odtrhly.

Řezání

Řezáním se může opracovat materiál před vlastním polygrafickým zpracováním, v jeho průběhu i na konci celého procesu

2 základní technologie:

řezání pomocí nože – jednonožové automatizované řezačky, stolní řezačky, trojřez; ploché i kruhové nože

řezání pomocí nůžek – trojřez u drátošičky, příčná řezačka archů papíru z role, pákové nůžky na lepenku, podélná řezačka, řezací kolečka ve skládacích zařízeních; ploché i kruhové nože

Skládání

Skládáním rozumíme ostrohranné ohýbání pásů nebo archů papíru ve stanoveném místě ohybu v rovné linii podle stanoveného schématu

Dva technologické způsoby průmyslového skládání: kapsové a nožové; obě technologie se využívají samostatně i v kombinaci.

Základní druhy skládání

Příklad vyřazení

arch B1, 16stran A4
(brožura V1 nebo V2)

Označení

1 lícová strana archu S rubová strana archu
Může se používat ve zdvojeném nebo vícenásobném užitku a pak oddělit.

arch: arch papíru s přesně vyřazenými stranami tvořící jednu složku

Průmyslové vazby

V1 – Vazba měkká, šitá; „sešitová“ nebo též „časopisecká“ vazba nebo „na stříšku“; blok zhotoven ze složek snesených do sebe; šitá ve hřbetě drátěnými skobkami, nebo nití krejčovským stehem; po sešití oříznuta ze tří stran

V2 – Vazba měkká, lepená; blok zhotoven ze složek nebo listů snesených za sebou; po odfrézování hřbetu lepená ve hřbetě disperzním, tavným (HOT MELT) nebo PUR lepidlem, blok zavěšen do obálky; po zavěšení oříznuta ze tří stran i s obálkou. Varianta V2 s chlopněmi – blok oříznut zepředu před zavěšením do obálky; po zavěšení ořez v hlavě a v nohou.

 

 

V3 –  Vazba měkká, šitá; blok snesen ze složek nebo jednotlivých listů za sebou; šitá ve hřbetě drátěnými skobami shora; nebo může být zavěšena do obálky; po ušití ořez ze tří stran, vč. obálky.

 

V4 – Vazba měkká, šitá; blok ze složek za sebou; jednotlivé složky prošity nití nebo tavnou nití, následně je hřbet bloku slepen a celý blok vlepen do obálky; ořez ze tří stran, vč. obálky.

V5 – Desky z lehčí lepenky. Vazba polotuhá, šitá nebo lepená; blok je snesen za sebou; jednotlivé složky jsou buď sešity, nebo po ofrézování hřbetů slepeny; blok je před vlepením do polotuhých desek (karton) oříznut zepředu; po zavěšení je produkt oříznut v hlavě a v nohách i s deskami. Vazba V5 byla před rokem 1972 původně leporelo. Tato chyba se pak stala dnešním standardem.

V6 – Vazba tuhá, leporelo; jednotlivé lepenkové přířezy jsou potaženy potištěným potahem a vzájemně spojeny měkkým plátěným hřbetem; blok leporela je oříznut v hlavě a v nohách po dokončení.

V7 – Vazba tuhá, šitá nití, šitá tavnou nití nebo lepená s poloplátěnými (kombinovanými) deskami; složky knižního bloku sneseny za sebou; blok je před zavě-šením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran; u vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen; zavěšení do desek vlepením předsádek; hřbet vazby je potažen jiným materiálem (plátnem).

V8 – Vazba tuhá, šitá nití, šitá tavnou nití nebo lepená s celoplátěnými deskami; složky knižního bloku sneseny za sebou; blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran; u vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen; zavěšení do desek vlepením předsádek; varianty: V8a – laminovaný potah; V8b – papírový potah; V8c potah z jiných materiálů.

V9 – Vazba tuhá, lepená, šitá nití nebo šitá tavnou nití s deskami z tuhých plastů; složky knižního bloku sneseny za sebou; blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran; u vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen; varianta V9a – desky z měkčených plastů.

výpočet tloušťky hřbetu pro V2

tloušťka hřbetu = (počet vnitřních listů × tloušťka papíru)* + 2 × tloušťka papíru obálky. Např. 50 × 0,12 mm (135 g/m2 KM) + 2 × 0,29 mm (300 g/m2 KM) = 6,58 mm* Tloušťka bloku / Tyto výpočty jsou orientační

 

Počet listů:    Tloušťka papíru (mm):    Tloušťka papíru obálky:

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi