Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Objednávka

_

Co musí obsahovat objednávka

Obchodník Jméno obchodního zástupce tiskárny HRG např. Markéta Šplíchalová, tel.: 725 388 037, e-mail: marketa.splichalova@hrg.cz
Zákazník Fakturační údaje, tzn. IČO i DIČ, přesnou adresu a kontaktní osobu včetně telefonního čísla např. První reklamní s.r.o., Podzámčí 1, Litomyšl 570 01, IČO: 11110147
Název zakázky Konkrétní název + obecný název např. Den zahrady – brožura
Maketa Fyzická maketa, elektronická maketa, návod, náčrt...
Náklad Počet kusů konečného výrobku např. 2 500 ks brožur

 

Materiál Druh a gramáž papíru, na který se bude tisknout – obálka / vnitřek (více na zadní straně) např. obálka křída lesk 250 g/m2, vnitřek křída lesk 135 g/m2
Formát Normalizované formáty řady A, B, C (0-10) / Při speciálních formátech – šířka x výška mm (nutné dodržovat pořádí) např. brožura (šířka) 150 x (výška) 250 mm nebo brožura A4
Rozsah Jednoduché letáky, bloky, brožury: počet stran obálky + počet stran vnitřního bloku např. 4 + 24 stran
Barevnost Počet barev lícové/rubové strany popř. obálka/vnitřek např. obálka 5/4 (pantone 485C), vnitřek 4/4 = cmyk/cmyk
Povrchová úprava Druh a rozsah povrchové úpravy: tiskový lak | disperzní lak | lamino | UV lak lesk x mat např. obálka 1/0 lamino mat, 1/1 disperzní lesklý lak

 

Knihařské zpracování ořez, falcování, bigování, výsek, násek, lepení, skládání, kompletace např. kompletace vlepení vzorku na pozici
Vazba Vazby V1 – V8 (více na zadní straně) např. V1 – šítá se skobičkou
Podklady, data Kde a pod jakým názvem jsou data uložena. Správně vytvořená data: více na www.hrg.cz (neposílat data e-mailem nad 2MB) např. ftp://mail.hrg.cz/prvnireklamni/...
Balení Po kolika kusech / do jakého materiálu např. po 50 ks, folie
Doprava, adresa dodání Doprava vlastní, doprava HRG, adresa dodání zakázky, adresa dodání vzorků, dodací list HRG nebo zákazníka např. Podzámčí 1, Litomyšl 570 01
Termín dodání Den a čas dodání zakázky např. 27.4.2010, do 14.00 hod.

Poznámka: Správně zadaná zakázka / objednávka ušetří spoustu času, telefonů, sil a nervů:-)
Objednávkový formulář: www.hrg.cz/zakázky
Vzorky: Tiskárna H.R.G. standardně dodává zvlášť vzorky, které klient dostane. Nemusí tak rozbalit již zabalenou zakázku.
Nátisk: V případě potřeby zhotovíme barevný nátisk pro kontrolu výstupu– tiskárna Epson Stylus Pro 4880 a software GMG Colorproof.

Rychlý výpočet hmotnosti zakázky

Kolik váží 1000 letáků A4 (210 × 297mm) na papíru 115 g/m2 křída lesk?

příklad: 0,21 × 0,297 × 0,115 × 1000 = 7,17 kg

rozměr a × b × váha

Formát:  Gramáž:  Počet:


Rozměry standardních řad formátů

  A (mm) C (mm) B (mm)
0 841 x 1189 917 x 1297 1000 x 1414
1 594 x 841 648 x 917 707 x 1000
2 420 x 594 458 x 648 500 x 707
3 297 x 420 324 x 458 353 x 500
4 210 x 297 229 x 324 250 x 353
5 148 x 210 162 x 229 176 x 250
6 105 x 148 114 x 162 125 x 176

Materiál

Nejčastěji používané řady papírů a jejich tloušťka v mm

papír g/m2 mm papír g/m2 lesk mat
ofset 80 0,10 křída 90 0,06 0,08
ofset 140 0,16 křída 100 0,07 0,09
ofset 250 0,29 křída 115 0,08 0,10
skl. lep. GD2 300 0,40 křída 135 0,10 0,12
skl. lep. GD2 450 0,61 křída 150 0,11 0,14
pohl. karton GC1 305 0,50 křída 170 0,12 0,16
pohl. karton GC1 355 0,60 křída 200 0,15 0,18
lwc 80 (light weight coated) 0,064 křída 250 0,19 0,23
lwc 90 (lehce natíraný) 0,072 křída 300 0,23 0,29
wc 115 (lehce natíraný) 0,092 křída 350 0,27 0,35

Barevnost

čtyřbarvotisk CMYK

Reprodukovaný obraz je rozdělen na výtažky 4 základních barev – azurová, purpurová, žlutá a černá. Pro každou barvu musí být zhotovena samostatná tisková forma. V tiskovém procesu se jednotlivé barvy tisknou odděleně postupně přes sebe, čímž se reprodukovaný obraz opět spojí do požadované podoby.

Základní druhy skládání

Vazba

vazba měkká – V1, V2, V3, V4, vazba polotuhá – V5, V6, vazba tuhá – V7, V8, V9

vazba měkká
V1 – vazba šitá drátem
V2 – lepená vazba
V3 – šitá vazba + přelep hrany
V4 – šitá měkká vazba, vazba šitých brožur

vazba polotuhá
V5 – polotuhá vazba
V6 – dětské skládanky (leporela) 

vazba tuhá
V7 – tuhá vazba s kombinovaným  potahem (např. poloplátěná)
V8 – tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihařského plátna
V9 – tuhá vazba s plastovými deskami

Správně dodané podklady

Pro archovou montáž přijímáme data ve formátu kompozitní PDF vyhovující specifikacím PDF/X-4, PDF/X-3, nebo PDF/X-1a. Profil výstupního záměru nastavte tak, aby odpovídal určeným tiskovým podmínkám:

• ISO Coated v2 nebo CoatedFOGRA39 pro lesklý nebo matný křídový papír
• ISO Uncoated nebo UncoatedFOGRA29 pro bílý ofsetový papír

Stránky by měly mít spadávku 3mm1) a správně definované pageboxy2). Jakékoliv tiskové značky3) nesmí zasahovat do oblasti spadávky. V dokumentu musí být vloženy všechny použité fonty. Pro archovou montáž nepřijímáme již vyřazené PDF (například dvojstrany). Stránky v PDF musí být seřazeny tak, jak mají jít za sebou. Rozlišení bitmap zvolte podle hustoty tiskového rastru :

• 150 lpi – 300 dpi • 200 lpi – 350 dpi
• pérovky – 2400 dpi

Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je nutné při tisku počítat  s horší výslednou kvalitou. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Pokud k zakázce není dodaná fyzická maketa, pošlete maketu v elektronické podobě pro kontrolu správného vyřazení.

1 Spad: je přesah grafiky mimo čistý formát. Ten je nezbytný pro následné dokončovací práce. Běžně je používán přídavek 3 mm na každou ze stran dokumentu. 2 Pageboxy (orámování stránky): okraje oříznutí, spadávky, obrazu a řezání v pdf. 3 Tiskové značky: značky, umístěné mimo čistý formát, použivané ke kontrole soutisku, určující velikost dokumnetu, hřbetu, prořez, skládání apod.

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi