Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Zušlechťování

_

Co je zušlechťování?

Soubor dílčích technologických operací v polygrafické výrobě, jejichž cílem je zatraktivnění tiskoviny přidáním estetických prvků, jako jsou metalické fólie, matnolesklé efekty, různé druhy výseku, reliéfní ražba atd., případně zlepšení ochrany dané tiskoviny, například před poškozením.

Zušlechťování – přehled horká fóliová ražba / reliéfní ražba / slepotisk / laminace / tvarový výsek / efektové lakování

Základní pojmy

Raznice (výseková forma) – základní nosič nožů (tzv. dřevo) je zpravidla vyroben z vysoce pevné překližky, plastů nebo tzv. sendviče (kombinace kompozitu s plechem ). Do tohoto podkladu je laserem vypálen přesný tvar pro osazení sekacích a rýhovacích (bigovacích) linek dle dat.

 Výsekový nástroj se tedy skládá ze sekacích linek, rýhovacích nožů a speciálních gum sloužících k oddělení vysekávaného materiálu od nožů. Raznice může být také doplněna o štočky pro slepotisk. Horní přípravou je často míněna raznice. Spodní příprava bývá tvořena kanálky, případně pertinaxy nebo frézovanými plechy. Dle konstrukce stroje může být nástroj doplněn o výlupy, popř. separaci.

Pertinax

Pertinax – přesná forma ze speciálního odolného konstrukčního materiálu, která nahrazuje stříhané rýhovací kanálky za účelem zvýšení kvality ohybu a zkrácení přípravných časů. Na jeden průchod vysekávaného archu strojem lze současně docílit pozitivního i negativního rýhování užitku.

 

Štoček

Štoček – jedná se o nástroj určený pro horkou fóliovou ražbu, reliéfní ražbu nebo slepotisk jak pozitivní, tak negativní. Matrice pro horkou fóliovou ražbu, reliéfní ražbu a slepotisk se zpravidla vyrábí z mosazi nebo hořčíku.  Patrice (protikus) je převážně odlitkem z pryskyřice nebo plastů.

 

Brailleovo slepecké písmo

Brailleovo slepecké písmo je druh písma určený pro nevidomé. Funguje na principu plastických bodů, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který vytvořil toto písmo poté, co v dětství ztratil zrak, úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy.

Slepotisk

Technologie vytlačování reliéfu v materiálu pomocí matrice a patrice (štoček s protikusem). Výsledný motiv může být pozitivní i negativní. Slepotisk může být aplikován zvlášť buď na dva průchody archu strojem, nebo na jeden průchod, tzn. výsek i slepotisk probíhá v jednom kroku.

 

Laminace

Výrobní technologie, při které za tepla nebo za studena dochází k pokrytí povrchu výrobků polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti. Laminací s použitím sametové (soft touch) fólie lze dosáhnou velice zajímavých efektů.

Efektové lakování

Další výrobní operací zušlechťování tiskoviny je lakování. Podobně jako u laminace lze požadovat výsledný efekt lesklý nebo matný. Výhodou lakování je možnost kombinace těchto efektů, případně lakování určité části výrobku, tzv. parciální lakování.

 

Reliéfní lakování (3D lakování) – nanášení vysoké vrstvy laku pomocí sítotiskové UV technologie.

 

Postup

Tvarový výsek

Výrobní operace knihařského zpracování, při které získávají tiskoviny specifický tvar. Designový a netradiční výsek může dodat produktu jedinečnost, odlišit jej od konkurence a zaujmout zákazníka.

Ukázky slepotiskových reliéfů

Horká fóliová ražba

Jedná se o technologii přenosu fólie pomocí tepla a tlaku – štoček upnutý ve stroji se předehřeje na stanovenou teplotu, při následném tlaku horký štoček aktivuje lepící složku na fólii a dojde k přenosu motivu na tiskovinu.

Plochá ražba – přenesení fólie v ploše

Reliéfní ražba – přenesení fólie v reliéfu (slepotisk), který znatelně vyzdvihne výšku ražení.

Plochá strukturovaná ražba – přenesení fólie v ploše s jemnou a různorodou strukturou.

 

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi