Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Tiskové techniky

_

Definice tisku

Tiskem se rozumí reprodukce nebo také přenos motivu (obrazu a textu) ve shodě s předlohou za pomoci tiskové formy  a tiskové barvy na potiskovaný materiál. Existují různé tiskové techniky podle způsobu přenosu barvy.

Tisková forma

• matrice obsahující tisknoucí a netisknoucí místa nebo prvky

• přenáší barvu na potiskovaný materiál a tím reprodukuje tiskový motiv

• pro různé techniky existují odlišné tiskové formy


Tisková barva

• barva určená výhradně k potisku

• směs pigmentů (nositelů barevného tónu) a dalších přísad pro lepší ulpívání barvy a její fixaci na potiskovaném materiálu

• pro různé tiskové techniky se používají tiskové barvy odlišného složení a konzistence

Tisková technika

• proces, ve kterém se realizuje tisk (reprodukce obrazu) ve shodě s předlohou v daném nákladu a požadované barevnosti

• historickým vývojem se ustálilo několik základních tiskových technik, které se liší principem tisku a tiskovou formou

Tisknoucí místo je součást tiskové formy, která na sebe váže barvu a přenáší ji na potiskovaný materiál nebo přenosový prvek. Netisknoucí místo na sebe naopak tiskovou barvu neváže a nepřenáší ji.

Dělení tiskových technik

Dle použití tiskové formy

Konvenční

• Tiskovým technikám, které využívají tiskovou formu se říká konvenční.

Digitální

• Digitální tiskové techniky tiskovou formu nepotřebují.

Dle způsobu přenosu barev

Přímé techniky

• Potiskovaný materiál přichází do přímého kontaktu s tiskovou formou a k přenosu barvy dochází přímo na potiskovaný materiál.

Nepřímé techniky

• Barva se přenáší nejprve z tiskové formy na přenosový prvek (např. válec s potahem v ofsetu, nebo tampón)  a teprve z něj na potiskovaný materiál.

Tisk z plochy (litografie, ofset, suchý ofset)

• Tisknoucí i netisknoucí místa jsou na tiskové formě ve stejné výšce.

• K ulpívání barvy pouze na tisknoucích místech se využívá rozdílů v povrchovém napětí materiálů.

Druhy tisku z plochy

• Litografie (kamenotisk)

– přímý přenos barvy

– tisková forma je kamenná deska

• Ofset

– nepřímý přenos barvy

– tisková forma je kovová tenká (0,10–0,40 mm) ohebná deska nebo polyesterová fólie

 

Tisk z plochy

Průtisk (sítotisk)

Tisknoucí místa tvoří otvory v síťovině, kterými je protlačována tisková barva přímo na potiskovaný materiál.

Druhy sítotiskové formy:

– plochá – rovinné síto

– oblá – rotační síto

 

Svoboda tisku 2015

 

Tisk z výšky (knihtisk, flexotisk)

Tisknoucí místa jsou vyvýšena nad místy netisknoucími.

Tisková barva je válci navalována na povrch tisknoucích míst a z nich za pomoci tlaku přenášena přímo na potiskovaný materiál.

Typy forem tisku z výšky:

Knihtisk  

– tisková forma je buď plochá a rozebíratelná, složená z kovových liter a štočků, nebo plochá či oblá nerozebíratelná odlévaná; plochá nerozebíratelná ohebná nebo neohebná – fotopolymerní materiál na kovové podložce.

Flexotisk

– ohebná forma nebo tvarovaná s nosnou podložkou nebo bez ní; tvarovaná (návlek – sleeve) s nosnou podložkou.

 

Tisk z hloubky (hlubotisk, tampónový tisk)

Tisknoucí místa jsou zahloubena pod místy netisknoucími

Hlubotisk

– tisková forma do zahloubených jamek nabírá řídkou tiskovou barvu (z vaničky nebo z komorové rakle), přebytečná barva je stírána stěrkou (raklí)z povrchu netisknoucích míst. Na potiskovaný materiál se přenáší přímo za pomoci tlaku. Tisková forma je oblá.

Tampónový tisk

– v případě nepřímého tisku je barva přenášena na potiskovaný materiál tlakem pružného tampónu. Tisková forma je oblá (klišé) nebo plochá.

 

 

Elektrografie

Nepřímá tisková technika je obdobou tisku z plochy. K přenosu barvy využívá elektricky nabíjený a vybíjený obrazový válec. Nutná je fixace toneru na povrchu materiálu teplotou nebo tlakem. Jako barva se používá suchý nebo tekutý toner.

 

Ink-jet

Přímá tisková technika, kdy je barva vstřikována vysokou kadencí (více jak 60.000 za vteřinu)  drobných kapek přímo na materiál. Kapky barvy mohou být dávkovány buď pulzně, tzv. na vyžádání (DoD – Drop on Demand) nebo nepřetržitě (CIJ – Continuous Inkjet). Kapky jsou vytvářeny a vypuzovány z tiskových trysek piezoelektricky, termálně nebo elektrostaticky.

 

Další digitální tiskové techniky

Sublimační tisk

– využívá tepelné energie k přeměně tiskového tuhého toneru na plynné barvivo, které obarví potiskovaný materiál.

Ionografie

– využívá ionizace (elektrického náboje) k přenosu barvy na materiál ve formě suchého toneru.

Magnetografie

– využívá magnetismu k přenosu barvy na materiál ve formě suchého toneru.

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi