Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Papír

_

Dráha papíru

směr vlákna

současné označení dle EN (cm)

slovní pojmenování

vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou stranou archu 74 × 105 Schmalbahn – SB, LG – Long Grain SB – úzká dráha
 vlákna jsou rovnoběžná s krátkou stranou archu 105 × 74 Breitbahn – BB, SG – Short Grain BB – široká dráha

Je třeba brát v úvahu, že pokud se papír v dalším zpracování (skládání) ohýbá „proti vláknu“, může praskat, otevírat se nebo vlnit (lepení) a je třeba použít další technické pomůcky (např. speciální rilovací sady). V případě lepené vazby se doporučuje, aby bylo vlákno podélně se hřbetem publikace.

Vlastnosti papíru

Bělost papíru je definována jako reflektivita – odrazivost (R∞) povrchu, vyjádřená v procentech reflektivity základního normálu bělosti oxidu hořečnatého měřeného při vlnové délce 457 ± 5 nm. Reflektivita základního normálu bělosti (oxidu hořečnatého) je rovna 100 %.

Opacita (neprůsvitnost) je vlastnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Vyjadřuje se v procentech zadrženého světla. Dokonale neprůsvitný papír má opacitu 100 %.

Plošná hmotnost (gramáž) je definována jako podíl hmotnosti papíru na jednotku plochy. Udává se nejčastěji v gramech na metr čtvereční (g/m).

Volumen papíru je prostorová veličina průřezu papíru vztažená ke specifické plošné hmotnosti. 1násobný volumen (označení volumen 1) tedy udává, že přírodní papír s hladkým povrchem o plošné hmotnosti 100 g/m má tloušťku archu 0,1 mm.

Papír s označením FSC (Forest Stewardship Council) – papír, který je vyroben ze dřeva vytěženého ze šetrně obhospodařovaných lesů.

Dělení papíru

Dle plošné hmotnosti

papír jednovrstvý plošný materiál do 200 g/m plošné hmotnosti
karton jednovrstvý plošný materiál od 150 do 400 g/m plošné hmotnosti
lepenka    vícevrstvý plošný materiál od 230 do 4 000 g/m dle způsobu výroby a použití

Dle povrchové úpravy

papíry s přírodním povrchem bezdřevé, recyklované
papíry hlazené bezdřevé ofsetové, SC a MF papíry
papíry natírané jednostranně (pohlednicový karton), oboustranně (křída), jedno nebo vícenásobně (křída), lesklé, matné, LWC (lehce natírané), MWC (středně natírané)
papíry s litým povrchem 

Tloušťky jednotlivých archů (mm)

papír mm papír lesk mat
ofset 80 g/m2 0,1 křída 90 g/m2 0,06 0,08
ofset 120 g/m2 0,14 křída 100 g/m2 0,07 0,09
ofset 140 g/m2 0,16 křída 115 g/m2 0,08 0,1
ofset 170 g/m2 0,2 křída 135 g/m2 0,1 0,12
ofset 190 g/m2 0,22 křída 150 g/m2 0,11 0,14
ofset 250 g/m2 0,29 křída 170 g/m2 0,12 0,16
skl. lep. GD2 300 g/m2 0,4 křída 200 g/m2 0,15 0,18
skl. lep. GD2 450 g/m2 0,61 křída 250 g/m2 0,19 0,23
pohl. karton GC1 305 g/m2 0,5 křída 300 g/m2 0,23 0,29
pohl. karton GC1 355 g/m2 0,6 křída 350 g/m2 0,27 0,35

Dělení archu A0 – 841×1189 (mm)

Normalizované formáty papíru (mm)

A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162

 

čistý/ořezaný formát A3 297 × 420
formát s ořezem RA3 305 × 430
formát s ořezem a spadávkou SRA3 320 × 450

Plocha normovaného archu A0 = 1 m2. Číslo v označení formátu značí počet přeložení základního archu.

Výpočet hmotnosti 1 archu

Formát:  Gramáž:

 

Tvorba ISO formátu

Základní normalizované formáty jsou odvozeny z metrického měření a vycházející z rovnice:

x : y = 1 : √2 ≈ 1 : 1,414

Delší strana archu (x) je diagonálou čtverce, který má délku strany rovnou kratší straně archu (y).

 

 

Poznámka: povolené odchylky pro formáty jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm.

 

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi