Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Ofsetový tisk

_

Přehled základních konstrukčních částí a řízení ofsetového archového stroje

Použití vlhčícího roztoku: U konvenčního ofsetového tisku slouží vlhčící roztok k oddělení tisknoucích a netisknoucích míst.
Složení: voda + přísady (stabilizátor pH, IPA)

Stabilizátor upravuje hodnotu pH na 4,8-5,5, obsahuje prostředky pro ochranu desky, smáčedla (povrchově aktivní látky), pufry (stabilizátory), fungicidní přísady. U konvenčního ofsetového tisku slouží vlhčící roztok k rozdělení tisknoucích a netisknoucích míst tiskové desky.

Nedostatek vlhčení: Barva ulpívá na netisknoucích místech a dochází k jejímu nežádoucímu přenosu na papír / Přebytek vlhčení: Dochází k nadměrné emulgaci barev což se projevuje nižší optickou hustotou (denzitou) 

 

Zdroj: Heidelberger Druckmaschinen AG.

 

Řídící pult tiskových strojů

Slouží k přímému řízení tiskového stroje, regulaci a měření barevnosti tisku; umožňuje plnou integraci tiskového stroje do výrobních workflow.

 

Ofset – tisk z plochy

Nepřímá tisková technika, jejíž princip spočívá na vzájemné odpudivosti vody a barvy.

Tisková forma je plocha, která se skládá z tisknoucích a netisknoucích míst v jedné rovině. Místa netisknoucí (hydrofilní) přijímají vodu a proto nepřijímají barvu. Místa tisknoucí jsou mastná (hydrofobní), nepřijímají vodu a proto přijímají barvu. Kresba je pak přímým kontaktem přenášena na pružný ofsetový potah (ofsetovou gumu) a následně mezi tlakovým válcem a gumou dojde k přenesení kresby na papír

Tištěný motiv se nejprve otiskne z tiskové formy na ofsetový potah, teprve následně na potiskovaný materiál

Ofsetová tisková forma

 

Soutisk více barev

čtyřbarvotisk CMYK

Reprodukovaný obraz je rozdělen na výtažky 4 základních barev – cyan, magenta, yellow a black. Pro každou barvu musí být zhotovena samostatná tisková forma. V tiskovém procesu se jednotlivé barvy tisknou odděleně postupně přes sebe, čímž se reprodukovaný obraz opět spojí do požadované podoby.

 

Vysvětlení pojmů

Formový válec – součást tiskové jednotky; válec na kterém je upnuta tisková forma / Ofsetový válec – součást tiskové jednotky; je na něm upnut ofsetový potah / Ofsetový potah – součást tiskové jednotky; gumotextilní vrstvený materiál sloužící k přenosu barvy (laku) z tiskové formy na potiskovaný materiál / Tlakový válec – součást tiskové jednotky; slouží k vytvoření tlaku potřebného k přenesení vrstvičky barvy z ofsetového potahu na potiskovaný materiál / Barevníková soustava – součást tiskové jednotky; soustava válců sloužících k dávkování, rozválení a přenosu tiskové barvy na tiskovou formu / Vlhčící soustava – součást tiskové jednotky; soustava válců sloužících  k dávkování, rozválení a přenosu vlhčícího roztoku na tiskovou formu a/nebo do barevníkové soustavy / Základní barvy (CMYK) – cyan, magenta, yellow, black; barvy určené k barevným reprodukcím předloh pomocí technologie stabilizovaného čtyřbarvotisku /

Doplňkové (přímé) barvy – barvy doplňující základní tiskové barvy; používají se k tisku pestrých barev v nejrůznějších odstínech tam, kde technologicky nevyhovuje tisk požadovaného odstínu soutiskem barev základních / Stabilizátor pH – přídavek do vlhčícího roztoku upravující hodnoty pH roztoku; pH přímo ovlivňuje stabilitu tiskového procesu, emulgaci a schnutí barev / IPA – izopropylalkohol; přídavek do vlhčícího roztoku, upravující vlastnosti roztoku – povrchové napětí (ovlivňuje kvalitu a rovnoměrnost nanášení roztoku na tiskovou formu) / Anicolor: technologie krátkého barevníku; z bezzónové barevnice (tvořena komorovou raklí) je tisková barva odebírána jamkami na aniloxovém rastrovém válci. Čím větší a hlubší jsou jamky na válci, tím větší množství barvy se odebírá. Přebytečná barva, kterou nepojmou jamky aniloxového válce, je stírána stěrkou zpět do komorové rakle. K aniloxovému válci jsou přistaveny dva roztěrací válce pro dosažení optimálního barevného filmu; následně je barva navalována na tiskovou formu pomocí jediného nanášecího válce. Technologie Anicolor pracuje na principu konvenčního ofsetového tisku / Bezvodý (suchý) ofsetový tisk – tisk z plochy bez použití vlhčení; na netisknoucích místech tiskových forem je silikonová vrstva odpuzující barvu (náhrada vlhčení) /

Laky – základní rozdělení a použití

Disperzní lak – použití ochranné a efektové; nanáší se ve speciální lakovací jednotce; pro jeho zaschnutí je nezbytné sušicí zařízení (horký vzduch + IR sušení). Složení: polymery, pryskyřice, voda, vosky, smáčedla, odpěňovač, filmotvorné látky Proces schnutí: odpařením vody a penetrací Výhody:  rychlé zasychání žádné žloutnutí fi lmu laku  rychlé následné zpracování  pachová neutralita  využití ve výrobě obalů pro potraviny

Tiskový lak – laky na olejové bázi mají podobné složení jako ofsetové barvy, k vytvrzení filmu dochází jak penetrací tak oxidací; pro jeho zaschnutí není nezbytné integrované sušicí zařízení. Výhody:  flexibilní vrstva laku, jednoduché zpracování (jako ofsetová barva), snadné parciální lakování pomocí tiskové desky, dobrá absorpce UV lak – použití pro dosažení výrazného efektu; nanáší se ve speciální lakovací jednotce; pro jeho zaschnutí je nezbytné sušicí zařízení (UV). 

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi