Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Vlnitá lepenka

_

Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka je lepenka z jedné nebo více vrstev vlnitého papíru, který je lepen mezi více vrstvami jiného papíru nebo lepenky. První informace o „Drážkování papíru nebo jiných materiálů“ nacházíme v britském patentu z roku 1856. Výrobu vlnité lepenky patentoval už v roce 1871 Američan Albert Jones. Traduje se, že první zvlňovací stroj vyrobil z upravených hlavní vysloužilých děl americké občanské války. Inspirací k tvarování papíru do pevnějšího, zvlněného objemu mu bylo plisování dámských sukní. V roce 1883 byla v Londýně uvedena do provozu první evropská továrna na výrobu vlnité lepenky.

Základ výroby

Zvlňování vrstvy papíru za tepla mezi drážkovanými válci.

Faktor zvlnění

Číslo, které udává poměr délky krycí vrstvy a délky papíru použitého na zvlněnou vrstvu.

Př.: faktor zvlnění = 1,31 => na 1 bm (běžný metr) krycí vrstvy spotřebujeme 1,31 bm zvlňovacího papíru.

Druhy vlnitých lepenek podle počtu vrstev

Parametry pro velikosti vlny

vlna výška (mm) roztečná vzdálenost (mm) faktor zvlnění
O 0,30 1,25 1,14
G 0,50 1,80 1,21
F 0,75 2,40 1,22
E 1,16 3,50 1,24
B 2,50 6,60 1,31
C 3,66 7,95 1,42
A 4,45 8,66 1,53
K 6,00 11,7 1,50
D 7,50 14,96 1,48

Přehled vlnitých lepenek

Výroba vlnité lepenky

Výchozí materiály pro výrobu

Vlnité papíry

Fluting – nebělený polobuničitý papír ze dřeva listnatých stromů s min. 65% podílem primárních vláken 
Wellenstoff – převážně z tříděného starého papíru 
Šedák – papír ze směsi obvyklého starého papíru jako odpadu z tisku, šedé lepenky, lepenkových dutinek atd.

Krycí papíry

Kraftliner – sulfátový, buničitý papír v přírodní hnědé barvě nebo s bělenou krycí vrstvou (white top) ze dřeva jehličnanů  s min. 80% podílem primárních vláken. 
Testliner – většinou dvouvrstvé papíry z rozdílných vláknitých materiálů papíru, přičemž krycí vrstva může obsahovat kvalitativně vysoce hodnotný vláknitý  materiál. Není určeno složení vlákniny, proto jsou pevnostní vlastnosti definovány a rovněž garantovány.     
Šedák – papír ze směsi obvyklého sběrového papíru.

Technické informace:
Plošná hmotnost papíru se uvádí v g/m2. Jako krycí papíry se používají výše uvedené druhy od 100–300 g/m2. Pro vlny se používá papír o plošné hmotnosti 80–180 g/m2. Obvyklé pracovní šířky zvlňovacích strojů jsou: 1800, 2500, 2650, 2800, 3300, 3600 mm. Rychlost zvlňování je 200 m/min.
Formát: podobně jako při výrobě papíru se jako první udává rozměr ve směru vlny (tj. kolmo na směr výroby) a jako druhý směr výroby (tj. kolmo na vlnu) – 105 × 130 cm – vlna na 105 – 130 × 105 cm – vlna na 130
Celulóza – papírenský polotovar

Měřitelné hodnoty vlnitých lepenek

Hranová pevnost ECT [kN/m]
Maximální síla, při které dochází ke zlomení (zborcení) měřeného vzorku. Síla působí ve směru vlny, tedy kolmo na směr výroby vzorku. Hodnota ECT je Edgewise  Crash Test (hra-nový pevnostní test).  

Plošná pevnost v tlaku FCT [kPA]
Maximální tlak, při kterém dochází ke stlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je nejvíce ovlivněna odolností vůči plošnému zborcení samotné vlny. FCT je Flat Crash Test (plošný pevnostní test).

Pevnost v průtlaku [kPA]
Maximální tlak, při kterém dochází k protlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je přímo úměrná hodnotám jednotlivých papírů, tedy podílem čerstvých vláken, plošnou hmotností a druhem celulózy.

Tloušťka [mm]
Vzdálenost mezi krycími papíry, tato hodnota je ovlivněna tloušťkou použitých papírů, typem a kvalitou zvlňovacích válců a samotnou výrobou vlnité lepenky na zvlňovacím zařízení.

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi