Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

Formát PDF/X

_

Definice pojmů

PostScript vs. PDF

PostScript je programovací jazyk popisující stránky určené k libovolné kompatibilní tiskárně. PDF je souborový formát vytvořený pro snadné elektronické předávání  dokumentů (PDF = Portable Document Format) a s možností zobrazení na libovolném monitoru.

PDF vs. PDF/X

Libovolné PDF lze zobrazit na monitoru, ale ne každé je vhodné pro kvalitní tisk. PDF/X je formát vhodný pro tisk a je definován mezinárodním standardem (ISO 15930). Nejdůležitějšími verzemi tohoto standardu jsou PDF/X-1a a PDF/X-4. Poslední verzí PDF je verze PDF 1.7 z roku 2008.

PDF/X-1a

První mezinárodní standard PDF/X z roku 2001 je označován PDF/X-1a: 2001. Vychází z možností PDF verze 1.3 a je kompatibilní s PostScriptem3.

PDF/X-1a musí obsahovat:

 • Vymezovací rámečky
 • Výstupní záměr – u nás nejčastěji ISO Coated v2 (ECI)
 • Pouze CMYK a přímé barvy
 • Písma – všechna písma musí být vložena
 • Trapping – musí být definováno, zda byl nastaven trapping

PDF/X-1a nesmí obsahovat:

 • Průhlednost – musí být sloučena před uložením do PDF
 • ICC profily u objektů – povolen jen ICC profil výstupního záměru
 • Obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál
 • RGB a barevné prostory jiné než CMYK a přímé barvy

Poznámka: Uvedené výčty jsou pouze příkladem nejdůležitějších požadavků.


Výhody PDF/X-1a

PDF/X-1a je ověřený a bezpečný formát, kompatibilní se staršími zařízeními.

Nevýhody PDF/X-1a

Nepodporuje vlastnosti formátu PDF od verze 1.4 (např. průhlednosti) které je třeba z dat odstranit nebo je simulovat.

PDF/X-4

Standard z roku 2008, revidovaný v roce 2010 (PDF/X-4:2010). Vychází z PDF verze 1.6 a může tedy obsahovat např. průhlednosti a vrstvy.

Hlavní rozdíly PDF/X-4 proti PDF/X-1a

 • Je povolena průhlednost
 • Jsou povoleny ICC profily u objektů
 • Jsou podporovány komprese JPEG2000 a JBIG2
 • Jsou povoleny obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál
 • Jsou povoleny i jiné barvové prostory než CMYK, např. RGB i Lab
 • Je povolen volitelný obsah, označovaný též jako vrstvy

Výhody PDF/X-4

Moderní ripy si již poradí s vlastnostmi PDF od verze 1.4, a proto je není třeba odstraňovat.

Nevýhody PDF/X-4

Příjemce dat PDF/X-4 musí potvrdit, že je schopen formát zpracovávat. Workflow musí být testováno na kompatibilitu s tímto formátem.

PDF/X Plus

 

Standardy PDF/X definují jen základní požadavky na tiskové PDF a nespecifikují podmínky pro konkrétní tiskový proces, jako např. minimální rozlišení obrázků nebo velikost písem. Podrobnější specifikace odvozené od standardů se nazývají PDF/X Plus. K nejznámějším patří specifikace GWG a PDFX-ready.

Specifikace GWG

Ghent Workgroup (GWG) je pracovní skupina vytvářející doporučení pro tvorbu, zpracování a předávání grafických dat.

V současnosti existují dvě skupiny specifikací – GWG 1v4 a GWG2012. V praxi se objevují v podobě kontrolních profilů v aplikacích Adobe Acrobat a Enfocus PitStop.

Specifikace GWG 1v4 vychází ze standardu PDF/X-1a, GWG2012 vychází ze standardu PDF/X-4. Specifikace jsou dále zpřesněny pro konkrétní tiskové technologie, např.: SheetCmyk – pro archový ofset MagazineAds – pro inzeráty v časopisech WebCmyk – pro kotoučový ofset NewspaperAds – pro inzeráty v novinách

Specifikace PDFX-ready

Iniciativa PDF/X-ready vznikla ve Švýcarsku a je členem GWG. Specializuje se na tisková data a snaží se poskytovat informace v co nejjednodušší a uživatelsky přívětivé podobě. Aktuálně existují dvě verze specifikací – PDFX-ready V1.3 a PDFX-ready V2.

PDFX-ready V1.3 vychází ze standardu PDF/X-1a, PDFX-ready V2 vychází ze standardu PDF/X-4. Specifikace jsou ke stažení na stránkách www.pdfx-ready.ch jako předvolby pro export z Adobe InDesign nebo jako kontrolní profily pro Adobe Acrobat.

Základní pravidla pro tvorbu tiskového PDF

Barvy

Standard PDF/X-1a povoluje pouze barvový prostor CMYK, standard PDF/X-4 povoluje i jiné barvové prostory. Nicméně specifikace GWG i PDFX-ready doporučují pro bezpečnou předávku zůstat u CMYK. Doporučujeme dodržovat následující (zjednodušená) pravidla:

 • Pro křivkovou grafiku a text volte CMYK nebo přímé barvy.
 • Pro rastrovou grafiku volte CMYK nebo RGB. V případě objektu v RGB musí být vložen i ICC profil (zpravidla AdobeRGB nebo sRGB), aby byl možný korektní převod do CMYK.
 • Přímé barvy (např. Pantone) volte jen v nezbytném případě.

Stránka

 • Pomocí rámečku řezání (TrimBoxu) definujte požadovaný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát), i když si myslíte, že řezání nebude třeba.
 • Objekty, které mají sahat až k okraji čistého formátu, musí přesahovat rámeček řezání minimálně o 3 mm Velikost spadu definujte pomocí rámečku spadávky (Bleed Boxu) a přesahující objekty k němu zarovnávejte.
 • Dodržujte bezpečnou zónu min. 4 mm uvnitř rámečku řezání.

Písmo a text

 • Všechna písma musí být vložena.
 • Text musí být v CMYK nebo přímých barvách.
 • Černý text v běžných velikostech musí být ve 100 % K
 • Černý text do 12 pt, který překrývá objekty na pozadí, by měl mít vždy zapnutý přetisk. Větší černý text s objekty na pozadí by měl mít vypnutý přetisk nebo by měl být tištěn bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C)
 • Bílý text nesmí mít zapnutý přetisk – jinak při tisku zmizí. Pozor na změnu barvy textu na bílou – nezapomeňte také vypnout přetisk!

Vektorová grafika

 • Křivkovou grafiku připravujte v CMYK nebo přímých barvách.
 • Pozor na příliš tenké linky, GWG doporučuje pro ofsetový tisk min. 0,124 pt pro linky tištěné 1 tiskovou barvou a 0,25 pt pro linky tištěné více tiskovými barvami.
 • Vždy definujte sílu tahu číselnou hodnotou.
 • Tenké černé čáry by měly být ve 100 % K a mít zapnutý přetisk.
 • Větší černé plochy by měly mít přetisk vypnutý nebo být definovány bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C)
 • Bílé objekty nesmí mít zapnutý přetisk, jinak při tisku zmizí.

Rastrové obrázky

 • Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení: pro ofsetový tisk 300 ppi, pro digitální laserový tisk 300 ppi (min. 150 ppi), pro velkoformátový tisk 10 až 200 ppi (ppi = 3438/(PV/2,54), kde PV je pozorovací vzdálenost v cm)
 • Obrázky v PDF můžete ponechat v RGB – vždy ale vložte správný ICC profil, aby byl možný korektní převod do CMYK. Nezapomeňte, že barvy obrázku se po převodu do CMYK mohou změnit.

Průhlednosti

 • Objekty, které nepoužívají průhlednost, umístěte do popředí nad objekty s průhledností.
 • Nepoužívejte průhlednost na malý text.
 • Nepoužívejte průhlednost pro zesvětlení barvy.
 • Používejte náhled přetisku a náhled sloučení průhledností.
 • Průhlednost slučujte, až když je to nezbytně nutné.

Přímé barvy

 • V tiskovém PDF by měly zůstat jen ty přímé barvy, které se mají jako přímé barvy vytisknout. Ostatní převeďte na výtažkové.
 • Pro stejnou přímou barvu používejte jednotné pojmenování a jednotnou definici alternativní hodnoty CMYK nebo Lab.
 • Při použití přímých barev a průhledností není doporučeno používat režimy sloučení průhledností Rozdíl, Vyloučení, Odstín, Sytost, Barvy a Světlost.
 • Počet a název použitých přímých barev vždy sdělte příjemci dat.

zavřít

facebook linkedIn

Stáhnout tahák ve formátu PDF
Stáhnout verzi k tisku

Zpátky nahoru

Zobrazit klasickou verzi